ภูพิงค์กับอิงดาว http://phoopinkingdow.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=8&gblog=1 http://phoopinkingdow.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนประกอบของราคาขายปลีกของน้ำมันสำเร็จรูปมีอะไรบ้าง? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=8&gblog=1 Fri, 20 Apr 2012 23:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=7&gblog=1 http://phoopinkingdow.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=7&gblog=1 Fri, 20 Apr 2012 23:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=6&gblog=1 http://phoopinkingdow.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมค่าการกลั่นจึงไม่เปลี่ยนแปลงตามราคาขายของน้ำมันสำเร็จรูป?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=6&gblog=1 Fri, 20 Apr 2012 23:43:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=5&gblog=1 http://phoopinkingdow.bloggang.com/rss <![CDATA[กำไรหรือขาดทุนสต๊อกน้ำมันคืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=20-04-2012&group=5&gblog=1 Fri, 20 Apr 2012 23:38:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=21-04-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=21-04-2012&group=4&gblog=1 http://phoopinkingdow.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะทำงานเพื่อเงิน หรือ จะใช้เงินทำงานแทนเรา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=21-04-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=21-04-2012&group=4&gblog=1 Sat, 21 Apr 2012 0:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=27-03-2012&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=27-03-2012&group=3&gblog=1 http://phoopinkingdow.bloggang.com/rss <![CDATA[Short againt port หรือ SAP ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=27-03-2012&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=27-03-2012&group=3&gblog=1 Tue, 27 Mar 2012 1:13:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=26-03-2012&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=26-03-2012&group=2&gblog=1 http://phoopinkingdow.bloggang.com/rss <![CDATA[ ^^ ...ก้าวแรกของการลงทุนในหุ้น 10,000 บาทก็ลงทุนหากำไรได้ ...^^ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=26-03-2012&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoopinkingdow&month=26-03-2012&group=2&gblog=1 Mon, 26 Mar 2012 17:11:16 +0700